Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

Ο σκοπός του ιστολογίου


Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο είναι:

  • Να αναδείξει το σημαντικό αυτό κάστρο της Πελοποννήσου
  • Να καταγράψει μέρος από τις ιστορικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν το Χλεμούτσι
  • Να παρουσιάζει όσες δραστηριότητες πολιτιστικές και άλλες σχετίζονται με το κάστρο και το παρελθόν του
  • Να περιγράψει τα κτίσματα που υπάρχουν στο κάστρο
  • Να καταθέσει ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα αναδεικνύει οπτικά μέρος του παρελθόντος
  • Να το συνδέσει με την ιστορία του Πριγκιπάτου της Αχαϊας