Το κάστρο και η πόλη της Γλαρέντζας


Γλαρέντζα 


Η Γλαρέντζα ή Clarentia ή Clarence ήταν σημαντική οχυρωμένη πόλη και λιμάνι της Πελοποννήσου κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Χτίστηκε από τους Βιλλεαρδουϊνους του Πριγκιπάτου της Αχαϊας στη θέση της αρχαίας Κυλλήνης, στην Ηλεία κατά τον 13ο αιώνα και χρησίμευσε ως επίνειο της Ανδραβίδας, της πρωτεύουσας του πριγκιπάτου.
Η ιδιαίτερη σημασία της πόλης φαίνεται από το γεγονός ότι τα νομίσματα του πριγκιπάτου, τα τορνέζια έφεραν την ένδειξη DE CLARENTIA και αργότερα DE CLARENCIA. Τα τορνέζια παράγονταν από το Πριγκιπάτο της Αχαΐας, με άδεια που έδωσε ο Ροβέρτος Β΄ ντε Κουρτεναί στο Γοδεφρείδο Β΄ Βελλεαρδουίνο.

Το λιμάνι και το κάστρο της Γλαρέντζας υποστηριζόταν και από το φρούριο Χλεμούτσι το οποίο βρίσκεται στην ίδια ευρύτερη περιοχή. H Γλαρέντζα απέχει περίπου 5-6 χλμ. από το Χλεμούτσι και 12-13 χλμ. από την Ανδραβίδα.
Η πόλη αναφέρεται στις πηγές της εποχής με διάφορα ονόματα όπως Γραρέντζα, Κλαρένζα, Κλαρέντσα, Κλορένστια και Κιοφέντσα.


Τα πλοία από την Ιταλία ξεκινούσαν συνήθως από το Μπρίντιζι όπως φανερώνεται από το κείμενο, με χρόνο πλεύσης συνήθως δύο ή το πολύ τρεις ημέρες.
Στις αρχές του 15ου αιώνα αρχίζει να χάνει τον πλούτο της όπως και όλο το πριγκιπάτο, περνώντας στα χέρια της οικογένειας των Τόκκων και αλλάζει χέρια αρκετές φορές μεταξύ των πριγκίπων της Αχαΐας, των Καταλανών και των Βυζαντινών.
Το 1430 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γκρεμίζει τα τείχη της για να σταματήσει τις συνεχείς ανακαταλήψεις. Μετά την Οθωμανική κυριαρχία του Μοριά, η Γλαρέντζα χάνει την προηγούμενη αίγλη της και τη θέση της ως σημαντικό λιμάνι, καταλαμβάνουν η Πάτρα και το Κατάκολο.

Το δουκάτο της Γλαρέντζας πιθανότατα έδωσε το όνομά του στον τίτλο Duke of Clarence της Αγγλίας, ο οποίος υπάρχει ακόμα και σήμερα.

 Ο γοτθικός ναός


Λιθογραφία της Γλαρέντζας του 1824 από το βιβλίο 
STANHOPE, John Spencer. Olympia; or, Topography illustrative of the actual state of the Plain of Οlympia, and of the Ruins of the City of Elis, Λονδίνο, Dodwell and Martin, 1824/ 


Ο αρχαιολογικός χώρος του κάστρου της Γλαρέντζας
Το Εμπορειό     Αρχαιολογικές έρευνες της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων


Από το καλοκαίρι του 2007, στο λιμένα Κυλλήνης (Μεσαιωνική Γλαρέντζα), 
υλοποιείται το ερευνητικό πρόγραμμα επιστημονικής συνεργασίας 
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
 Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η τοπογραφική αποτύπωση 
και η γεωφυσική έρευνα του λιμένα, με σκοπό τη μελέτη των καταλοίπων 
του λιμανιού των Σταυροφόρων (13ος - 14ος αιώνας), αλλά και την έρευνα 
για τον εντοπισμό του λιμανιού της πόλεως της Κλασσικής Εποχής, 
το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά.

    Σήμερα, η ορατή λιμενική λεκάνη, που αντιστοιχεί στο χώρο του μεσαιωνικού 

(ίσως και του αρχαίου) λιμανιού, είναι εν μέρει επιχωμένη, ενώ τμήματα

 των λιμενικών εγκαταστάσεων επεκτείνονται στην παράκτια ζώνη 
και μέσα στη θάλασσα. Τα εκτεταμένα ενάλια αρχαιολογικά κατάλοιπα 
των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι ορατά μέσα στη θάλασσα 
κάτω από τη βόρεια οχύρωση της Μεσαιωνικής Γλαρέντζας. 
Για το σκοπό αυτό, και στα πλαίσια νέου πενταετούς ερευνητικού προγράμματος, 
από το καλοκαίρι του 2013 διενεργείται υποβρύχια ανασκαφική έρευνα.

Χρηματοδότες: ΥΠΠΟΑ, Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου